مکانیسم انکار | چرا نباید از مکانیسم انکار دائم استفاده کرد؟

منتشر شده توسط - ژانویه 9, 2022

مکانیسم انکار،چرا نباید از مکانیسم انکار دائم استفاده کرد؟ مکانیسم انکار چه می باشد و چه عملکردی دارد؟ یکی از مکانیسم های دفاعی، مکانیسم انکار می باشد که زیگموند فروید پدر علم روانشناسی اولین بار به طور مفصل در نظریه خود در مورد آن توضیح داده است. او معتقد بود که عوامل اضطراب آور تهدیدی