نقش مشاوره در حل مشکلات و چالش های زندگی

منتشر شده توسط - نوامبر 7, 2023

نقش مشاوره در حل مشکلات این است که به افراد کمک می کند تا مشکلات و چالش های زندگی خود را حل کنند. مشاوران از طریق آموزش و تجربه خود، مهارت ها و دانشی را در اختیار افراد قرار می دهند که می تواند به آنها کمک کند تا دیدگاه جدیدی نسبت به مشکلات خود