هموگلوبین های رویانی

هموگلوبین های رویانی ✔️ نقش و اهمیت آنها

منتشر شده توسط - نوامبر 27, 2023

هموگلوبین های رویانی پروتئینی است که در گلبول های قرمز خون وجود دارد و وظیفه حمل اکسیژن از ریه ها به بافت های بدن را بر عهده دارد. در دوران جنینی، انواع مختلفی از هموگلوبین در خون جنین وجود دارد که هر کدام نقش مهمی در رشد و نمو جنین ایفا می کنند. در این