تعداد گلبول های قرمز خون بالا

تعداد گلبول های قرمز خون بالا

منتشر شده توسط - می 23, 2022

تعداد گلبول های قرمز خون بالا به طور کلی هر چیزی بالاتر از 6.1 میلیون گلبول قرمز برای مردان، 5.4 میلیون برای زنان و 5.5 برای کودکان در نظر گرفته می شود. آزمایش‌های اضافی به ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی شما کمک می‌کند تا علت افزایش تعداد گلبول‌های قرمز خون و مراحل بعدی مراقبت شما را تعیین