عوامل بازدارنده ی ازدواج چیست؟

منتشر شده توسط - فوریه 23, 2021

عوامل بازدارنده ی ازدواج چیست؟ یکی از تصمیم های بزرگ و مهم در زندگی هر فرد ازدواج کردن می باشد و ازدواج نقشی تعیین کننده ای در سرنوشت و آینده فرد دارد. هر فردی در زندگی یک شریک عاطفی برای خود انتخاب می کند و بقیه زندگی خود را در کنار او می گذراند و