طرحواره بازداری هیجانی، شناخت و تشخیص طرحواره بازداری احساسات

منتشر شده توسط - ژوئن 28, 2021

آیا می دانید طرحواره بازداری هیجانی چیست و چه خصوصیاتی در فرد به وجود می آورد؟ انسان ها سرشار از احساسات هستند و این احساسات برای آن ها منافع بسیاری دارد و اگر بتوانند این احساسات را کنترل کنند و به موقع احساسات و هیجانات را بیان کنند به سلامت روانی خود کمک کرده اند