اختلال شخصیت اسکیزوتایپی و بارهاب خرافی خطرناک است

منتشر شده توسط - آگوست 17, 2022

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی (STPD) بیماران مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپی اغلب باورهای غیرعادی (مانند تله پاتی، روشن بینی و تفکر جادویی) را تا حدی که فراتر از هنجارهای فرهنگی و خرده فرهنگی است، می پذیرند. از نظر اجتماعی، آن ها ناراحت محسوب می شوند. سبک لباس آن ها ممکن است نامناسب و عجیب به نظر