بحث های کوتاه مانند قبل بد بنظر نمی آید

بحث های کوتاه مانند قبل بد بنظر نمی آید

منتشر شده توسط - سپتامبر 3, 2018

مطالعات جدید تایید می کند افرادی که در مکالمه های ذهنی بیشتری شرکت می کنند شادتر می شوند. بر اساس یافته های قبلی، محققان همچنین دریافتند که ماتیس مهل، استاد روانشناسی دانشگاه آریزونا، گفت که این مطالعه کوچک است که لزوما با توجه به رفاه منفی نمی باشد. تحقیق جدید منتشر شده در مجله علوم