از بدبینی و شکاکیت تا اختلال شخصیت پارانوئید و شخصیت مرزی

منتشر شده توسط - آوریل 10, 2022

از بدبینی و شکاکیت تا اختلال شخصیت پارانوئید و شخصیت مرزی اختلال شخصیت پارانوئید( DPP) یکی از اختلالات شخصیت غیر عادی است و از جمله علائم آن، بی اعتمادی و بدگمانی به دیگران است، بخصوص در زمانی که دلیلی برای مشکوک بودن وجود ندارد. اختلال شخصیت پارانوئید چیست؟ یکی از بیماری های اختلال شخصیتی غیر