بد غذایی کودکان | دلیل و درمان بد غذایی کودک

منتشر شده توسط - فوریه 3, 2022

بد غذایی کودکان، دلیل و درمان بد غذایی کودک یکی از مسائلی که ذهن والدین را درگیر خودش دارد، موضوع بد غذایی کودکان می باشد، برخی از کودکان دچار بی اشتهایی می باشند و هر گونه غذایی را نمی خورند و بیشتر به غذاهای مخصوص مانند شیرینی جات و یا آب میوه ها تمایل دارند