برانگیختگی جنسی در زنان و مردان

منتشر شده توسط - می 31, 2022

برانگیختگی جنسی در زنان و مردان یکی از مراحلی که در چرخه پاسخ جنسی انسان وجود دارد، برانگیختگی جنسی می باشد. در این مرحله فرد بعد از آن که میل جنسی پیدا کرد برای عمل جنسی آماده می شود. برانگیختگی جنسی با تحریک جنسی آغاز می شود و با تغییرات فیزیولوژیکی خود را نشان می