تنگی نفس را به راحتی شناسایی و درمان کنید

تنگی نفس را به راحتی شناسایی و درمان کنید

منتشر شده توسط - می 7, 2022

تنگی نفس، که به آن تShortness of Breath (Dyspnea) نیز می گویند، احساس تنگی در قفسه سینه است که ممکن است نتوانید نفس عمیق بکشید. این یک علامت است که می تواند با بسیاری از شرایط مختلف مانند آسم، نارسایی قلبی و بیماری ریوی مرتبط باشد. بررسی اجمالی تنگی نفس چیست؟ هنگامی که احساس می