سوگ در کودکان✔️ علائم و درمان تخصصی روانشناس

منتشر شده توسط - دسامبر 3, 2023

سوگ در کودکان یک فرآیند طبیعی است که می تواند به روش های مختلفی بروز کند. مهم است که والدین و مراقبان بتوانند علائم سوگ در کودکان را تشخیص دهند و به آنها کمک کنند تا این فرآیند را به سلامت طی کنند. همیشه مرگ در جامعه به عنوان یک موضوع  ناخوشایند برای بحث و