گشاد شدن مردک ها (میدریازیس)

گشاد شدن مردمک ها (میدریازیس)

منتشر شده توسط - آوریل 22, 2022

گشاد شدن مردمک ها (میدریازیس) (Dilated Pupils (Mydriasis)) زمانی است که مرکز سیاه چشم شما بزرگتر از حد طبیعی است. این عارضه ممکن است در اثر گشاد شدن مردمک چشم بر اثر قطره های معاینه چشم، عوارض جانبی ناشی از دارو یا آسیب تروماتیک ایجاد شود. مردمک ها به طور طبیعی به دلیل تغییرات نور و رویدادهای