کودک بهانه گیر

منتشر شده توسط - می 19, 2021

کودک بهانه گیر، علل بهانه گیری بچه ها در مقابل کودک بهانه گیر چه رفتاری باید از خود نشان دهیم؟ این سوالی است که بسیاری از والدین در جلسات مشاوره خانواده آن را می پرسند، آن ها می گویند کودک دلبند مان که ماه ها و شاید سال ها منتظر تولدش بوده ایم امروز این