تحقیقات جدید سلول مغزی را تشخیص می دهد که باعث بهبود یادگیری می شود

تحقیقات جدید سلول مغزی را تشخیص می دهد که باعث بهبود یادگیری می شود

منتشر شده توسط - سپتامبر 2, 2018

کارهای حافظه و یادگیری به ویژه سطح مغناطیسی عصبی  هنوز معلوم نشده است، اما محققان دانشگاه اوپسالا در حال حاضر، همراه با همکاران برزیلی، یک نورون مغزی خاص را با نقش مرکزی در یادگیری کشف کردند. این مطالعه که در Neuron منتشر شده است، ممکن است بر توانایی مبارزه با از دست دادن حافظه در