مبارزه با بیماری سرطان | چگونه با بیماری سرطان مبارزه کنیم؟

منتشر شده توسط - ژانویه 8, 2022

مبارزه با بیماری سرطان، چگونه با بیماری سرطان مبارزه کنیم؟ مبارزه با بیماری سرطان مسئله ای است که هر دو بعد روحی و جسمی را درگیر می کند به همین دلیل نباید تاثیر شرایط روحی و جسمی را در سیکل درمان نادیده بگیرید و دست کم گرفته شود. توجه داشته باشید برای درمان سرطان علاوه