اختلالات روانی کودکان ✔️ علائم و نشانه های تخصصی

منتشر شده توسط - دسامبر 31, 2023

اختلالات روانی کودکان به تغییراتی جدی در شیوه‌ٔ معمول یادگیری، رفتار یا مدیریت عواطف که باعث پریشانی کودک و مشکلات روزانه می‌شود، توصیف شده است. این اختلالات روانی کودکان می‌توانند بر روابط کودک با خانواده، دوستان و معلمان تأثیر بگذارند و می‌توانند باعث مشکلات تحصیلی، اجتماعی و عاطفی شوند. اختلالات روانی کودکان کودکان  تحت تأثیر