یک گام نزدیک به یافتن درمان برای بیماری های مغزی

یک گام نزدیک به یافتن درمان برای بیماری های مغزی

منتشر شده توسط - آگوست 31, 2018

یک گروه تحقیقاتی تحت رهبری پروفسور Jaewon Ko و جی وون ام از گروه مغز و علوم شناختی، یک اصل جدید برای تشکیل سیناپس مغز را از طریق پروتئین های پروتئینی اتصال دهنده سیناپسی شناسایی کرد. بسیاری از سلول های عصبی که مغز را تشکیل می دهند، عملکرد مغز را از طریق سیناپس کنترل می