بیماری چاقی

آیا چاقی بیماری است؟

منتشر شده توسط - جولای 22, 2023

چاقی توسط بسیاری از سازمان های بین المللی به عنوان یک بیماری همه گیر واقعی طبقه بندی می شود. از سال 1975، این وضعیت تقریباً سه برابر شده است و تقریباً 40 درصد از جمعیت بالای 18 سال تا حدودی اضافه وزن دارند. محیط چاقی که در آن زندگی می کنیم نیز کمکی نمی کند: صنعتی شدن