بینش های افسردگی می تواند به توسعه درمان های جدید کمک کند

بینش های افسردگی می تواند به توسعه درمان های جدید کمک کند

منتشر شده توسط - اکتبر 4, 2018

بینش تازه در مورد تغییرات در مغز مرتبط با افسردگی می تواند راه را برای درمان های جدید هموار کند. این مطالعه همچنین روشن می کند که چرا یک دسته خاص از داروهای ضد افسردگی در بعضی افراد کار خود را متوقف می کنند. محققان دانشگاه ادینبورگ یک مولکول کلیدی را شناسایی کرده اند که