آگاهی در حین بیهوشی عمومی تا حدی حفظ شده است

آگاهی در حین بیهوشی عمومی تا حدی حفظ شده است

منتشر شده توسط - سپتامبر 3, 2018

به نظر می رسد که افراد بیهوشی را به حال خود رها می کنند  یا حداقل آنها به محیط زیست خود واکنش نشان می دهند. اما آیا آگاهی در طول بیهوشی کاملا از بین می رود یا آگاهی در مغز باقی می ماند و در حالت تغییر می یابد؟ این سوال در پروژه تحقیقاتی مشترک