ترس از برخورد با بیتوجهی شوهر | طرز رفتار با مردان

منتشر شده توسط - ژوئن 25, 2022

ترس از برخورد با بیتوجهی شوهر ممکن است از مسائل مختلفی نشات بگیرد و به سطوح مختلفی از مراقبت و توجه نیاز داشته باشد. دلایل ترس از رابطه| علت سردی و بی توجهی مردان ترس از رابطه ممکن است ناشی از: مشکلات قبلی پرداخته نشده دلبستگی دوران کودکی که مورد درمان قرار نگرفته است. عدم

طرز برخورد با بی توجهی شوهر

منتشر شده توسط - می 4, 2021

بی توجهی مرد به زن یکی از مشکلاتی است که بیش تر زنان در طول زندگی مشترک آن را تجربه می کنند. در طول جلسات مشاوره زیاد شنیده می شود که زن از بی توجهی همسر خود شاکی است و همسر خود را سرد و بی عاطفه توصیف می کند، این درحالی است که مردان معمولا