علت پرخاشگری و بی صبری

منتشر شده توسط - دسامبر 18, 2022

همه ما شاهد رفتار پرخاشگرانه در محیط اطراف مان بوده ایم. حال می خواهیم علت پرخاشگری و بی صبری را بررسی کنیم. رفتاری که قصد آن آسیب رساندن، قربانی کردن و آزار و اذییت دیگری بوده، که به نحوی جهت تخلیه خشم صورت می گیرد. پرخاشگری چه رفتاری است؟ پرخاشگری رفتاری است مخرب و معمولا