همه چیز درباره تاب آوری

منتشر شده توسط - فوریه 23, 2022

همه چیز درباره تاب آوری تاب آوری چیست؟ تاب آوری به معنای ظرفیت مقابله کردن با دشواری ها، استرس ها و گذشتن از آن ها می باشد، در صورتی که انسان ویژگی تاب آوری راداشته باشد می تواند در مقابل اتقافات سخت پایدار باشد و با دشواری ها و سختی ها مقابله کند و آن