تاتوره گیاهی سمی یا ماده ای مخدر؟

منتشر شده توسط - دسامبر 15, 2021

تاتوره گیاهی سمی یا ماده ای مخدر؟ تاتوره یک گیاه خودرو از خانواده سیب زمینی می باشد که نام های مختلفی مانند طلانور، داتوره و بقم دارد، ساقه های این گیاه شاخه زنی فراوانی دارد و برگ های آن بیضی شکل است که به صورت دندانه دار و بدبو می باشند، این گیاه خودرو سمی