اضطراب و قمار

درمان قمار و اضطراب

منتشر شده توسط - اکتبر 8, 2022

درمان قمار و اضطراب به درمان سایر مسائل اساسی مانند اضطراب، استرس و مشکلات در کنترل تکانه یا سوء مصرف مواد مرتبط است. قمار و اضطراب بسیاری از مردم به عنوان راهی برای مدیریت اضطراب قمار می کنند. در حین قمار، افراد اغلب گزارش می دهند که دیگر احساس اضطراب نداشته و احساس می کنند