آیا تاثیر ماری جوانا بر بی خوابی کشنده است؟

منتشر شده توسط - ژانویه 22, 2023

تاثیر ماری جوانا بر بی خوابی امری ثابت شده است. تحقیقات جدید نشان می‌دهد بیمارانی که از درد مزمن رنج می‌برند و برای شروع و حفظ خواب از گل ممکن است در نهایت خواب را مختل کند. بسیاری از افراد تصور می کنند که ماری جوانا یا گل باعث خوابیدن می شود. حتی برخی از