مشروب و ترامادول | مصرف همزمان مشروب و ترامادول

منتشر شده توسط - دسامبر 6, 2021

مشروب و ترامادول، مصرف همزمان مشروب و ترامادول در بسیاری از مواقع مصرف همزمان مشروب و ترامادول به صورت ناآگاهانه اتفاق می افتد و بسیاری از تهیه کنندگان مشروبات الکلی به صورت خانگی و زیر زمینی بدون این که موارد بهداشتی را در نظر بگیرند به تولید مشروبات الکلی می پردازند که متاسفانه بسیاری از

ترک اعتیاد به ترامادول در خانه

منتشر شده توسط - نوامبر 13, 2021

ترک اعتیاد به ترامادول در خانه آیا ترک اعتیاد به ترامادول در خانه امکان پذیر می باشد؟ در صورتی که برای ترک اعتیاد به کلینیک اعتیاد مراجعه نکنیم چه مشکلی برای ما به وجود می آید؟ امروزه جوانان علاقه بسیاری به مصرف ترامادول دارند زیرا فکر می کنند این ماده حس نشاط و سرزندگی در