۹ نکته حساس در تربیت فرزند

منتشر شده توسط - ژانویه 12, 2022

۹ نکته حساس در تربیت فرزند در صورتی که نکات حساس در تربیت فرزند رعایت شود کودک می تواند رشد مناسب و سالمی داشته باشد، به طور کلی شکل گیری شخصیت فرد بر اساس تربیت و نحوه رفتار با او در کودکی شکل می گیرد، عوامل بسیاری در سبک تربیتی والدین موثر هستند که می