تفاوت های تربیتی پسران و دختران

منتشر شده توسط - ژانویه 12, 2022

تفاوت های تربیتی پسران و دختران به طور کلی می توان تربیت را به معنی کمک و راهنمایی فرزندان برای شناخت و بروز استعدادها، ظرفیت‌ ها، قابلیت ‌ها و توانایی‌ هایی است که موجب رسیدن به کمال آن ها می ‌شود. از آن جا که پسر و دختر به لحاظ جسمی و روحی با هم