ترس از زایمان را شکست دهید| از تشخیص تا درمان

منتشر شده توسط - ژوئن 20, 2022

توکوفوبیا یک ترس عمیق و شدید از بارداری است و می تواند منجر به اجتناب از زایمان شود. ترس از زایمان می تواند در زنانی که تجربه بارداری نداشته اند می تواند ایجاد شود علاوه بر این ترس از زایمان می تواند پس از زایمان اول ایجاد شود. برخی از زنان درگیر این فوبیا به سقط