ژنوفوبیا (ترس از زنان) چیست؟

منتشر شده توسط - نوامبر 24, 2021

ژنوفوبیا (ترس از زنان) چیست؟ ترس از زنان نوعی از فوبیاهای خاص است که فرد مبتلا به آن، با دیدن و نزدیک شدن به یک زن به شدت مضطرب می شود و می ترسد. فوبیاهای خاص از این قبیل غیر منطقی به نظر می آیند زیرا محرکی که نسبت به آن فوبیا دارند خطری ندارد