درمان ترس از پرنده

منتشر شده توسط - دسامبر 21, 2020

درمان ترس از پرنده درمان ترس از پرنده و پروانه (Ornithophobia) به ترس شدید و غیرطبیعی از پرندگان گفته می شود که می تواند از طریق هیپنوتراپی و روش های دارویی و غیر دارویی درمان شود. تشخیص ترس از پرنده ترس و هراس از پرنده (Ornithophobia) به ترس شدید و غیرطبیعی از پرندگان گفته می