سلاکوفوبیا یا ترس از کوسه ها به چه معناست؟

منتشر شده توسط - دسامبر 5, 2021

اگر بخواهیم تحقیقی درباره ی مخوف ترین شکارچیان عمق دریاها داشته باشیم قطعا اول از همه به ترس از کوسه می رسیم. کوسه ها به دلیل ظاهر و دندان های بزرگی که دارند می توانند برای برخی از افراد ترسناک و حتی رعب آور باشند. با این که عجیب و دور از انتظار نیست که