ترکیب گیاهی می تواند نقش کلیدی در بیماری آلزایمر داشته باشد

ترکیب گیاهی می تواند نقش کلیدی در بیماری آلزایمر داشته باشد

منتشر شده توسط - اکتبر 1, 2018

یک ترکیب در چغندر که سبزیجات را به رنگ قرمز متمایز می دهد، در نهایت می تواند باعث تجمع پروتئین های غلط شده در مغز شود، فرایندی که با بیماری آلزایمر همراه است. دانشمندان می گویند این کشف می تواند منجر به توسعه داروهایی شود که می تواند برخی از اثرات درازمدت بیماری، علت اصلی