با این روش معجزه آسا خود ارضایی را ترک کنید ❤️

منتشر شده توسط - آگوست 15, 2022

ترک خودارضایی می تواند باعث افزایش رضایت زناشویی شود. این امر به حدی اعتیادآور می شود که افراد از زندگی غافل می شوند، در برخی دیگر از شرایط نیز خودارضایی را جایگزینی برای افسردگی، عدم فعالیت جنسی طبیعی، یا فرار از فشارهای روحی و اجتماعی می دانند. برخی از افراد ممکن است برای ارضای جنسی خود