ترک متادون | بهترین روش ترک اعتیاد به متادون

منتشر شده توسط - دسامبر 11, 2021

ترک متادون، بهترین روش ترک اعتیاد به متادون ترک متادون برای بسیاری از مصرف کنندگان به یک آرزو تبدیل شده است، به طور معمول متادون برای ترک مواد مخدری مانند هروئین، مورفین، تریاک، شیره، ترامادول و غیره تجویز می شود اما بعد از مدتی به دلیل خستگی از خوردن دارو فرد تصمیم می گیرد تا