تست متادون و علل منفی شدن تست اعتیاد به متادون

منتشر شده توسط - ژوئن 2, 2022

تست متادون و علل منفی شدن تست اعتیاد به متادون آیا با متادون آشنا هستید و تست متادون را می شناسید؟ متادون نوعی داروی صنعتی و جز گروه شبه مخدرها می باشد که از آن برای ترک اعتیاد و به عنوان مسکن استفاده می کنند. اگر متادون بیش از حد استفاده شود، فرد به آن