تست اعتیاد کوکائین و علل منفی شدن آزمایش اعتیاد به کوکائین

منتشر شده توسط - جولای 22, 2021

 تست اعتیاد کوکائین و علل منفی شدن آزمایش اعتیاد به کوکائین تست کوکائین به چه صورتی انجام می شود آیا با انجام دادن تست های اعتیاد که برای ازدواج و استخدام صورت می گیرد می توان به مصرف ماده کوکائین پی برد؟ یا در صورتی که فرد اعتیاد به کوکائین دارد آیا می تواند نتیجه