تیپ شخصیتی INTJ 😱 (افراد مشهور، شغل مناسب، ازدواج و استعداد)

منتشر شده توسط - سپتامبر 11, 2022

تست شخصیت شناسی intj. افراد معروف تیپ شخصیتی معمار. شغل های مناسب تیپ شخصیتی intj. به معنای درونگرا، شهودی، متفکر و قضاوت کننده است و با نام مستعار استراتژیست یا معمار نیز شناخته می شود. این یکی از 16 تیپ شخصیتی است که توسط تست شخصیتی به نام  شاخص نوع مایرز-بریگز (MBTI) شناسایی شده است.