تست نئو(NEO) پرسشنامه ۵ عاملی شخصیت چیست؟

منتشر شده توسط - آگوست 24, 2021

تست نئو(NEO) پرسشنامه ۵ عاملی شخصیت چیست؟ تست نئو (NEO)  چیست و چه کاربردی دارد؟ یکی از اصلی ترین تست های روان شناسی تست نئو می باشد که برای بررسی وجوه شخصیت فرد مورد استفاده قرار می گیرد و روانشناسان از این طریق شخصیت فرد را مورد بررسی قرار می دهند. تست نئو به درمانگر