خونریزی Hemorrhage

خونریزی

منتشر شده توسط - می 23, 2022

خونریزی Hemorrhage از یک رگ خونی آسیب دیده است. بسیاری از چیزها می توانند باعث خونریزی در داخل و خارج بدن شوند. انواع خونریزی از جزئی، مانند کبودی، تا بزرگ، مانند خونریزی در مغز متغیر است. اگر نمی توانید خونریزی خارجی را متوقف کنید یا به داخلی مشکوک هستید، فورا به دنبال مراقبت های پزشکی