Hemostasis-انواع روش های هموستاز

هموستاز

منتشر شده توسط - می 23, 2022

هموستاز یا خون ایستی (Hemostasis) واکنش طبیعی بدن شما به آسیبی است که خونریزی را متوقف می کند و آسیب را ترمیم می کند. این قابلیت معمولاً به نفع شما، حفظ خون و جلوگیری از عفونت است. در موارد نادر، این فرآیند آنطور که باید کار نمی کند، و این می تواند مشکلاتی را با