وسواس-های-فکری-رایج-در-وسواس-فکری-عملی-مشاور-کو

اختلال وسواس فکری ، وسواس عملی چیست؟

منتشر شده توسط - اکتبر 6, 2019

اختلال وسواس فکری – وسواس عملی[۱] (OCD) یک اختلال سلامت روانی می باشد که بر روی افراد دارای سنین و مشاغل مختلف تاثیر می گذارد و زمانی صورت می گیرد که فرد در یک چرخه مربوط به وسواس های فکری و وسواس های عملی درگیر شود. وسواس های فکری عبارت از تفکرات، تصاویر و تمایلات