هفت راه رسیدن به آرامش فکری و تقویت ذهنی

منتشر شده توسط - نوامبر 18, 2021

هفت راه رسیدن به آرامش فکری و تقویت ذهنی شامل موارد زیر می شود: آرامش فکری و تقویت ذهنی قانون اول: ذهن خود را پر از اندیشه های امیدواری و خوشبختی کنید. در حقیقت زندگی ما نتیجه افکار ما است و بسیاری از رخدادها ناشی از ضمیر ناخوداگاه ماست. در یک برنامه رادیویی از من