مدار مجتمع مغز با استفاده از تکنولوژی تک سلولی نشان داده شد

مدار مجتمع مغز با استفاده از تکنولوژی تک سلولی نشان داده شد

منتشر شده توسط - سپتامبر 2, 2018

پیچیدگی مغز انسان دانشمندان را با چالش های فراوانی مواجه می کند زیرا تلاش می کنند تا درمان های جدیدی را برای بسیاری از بیماری ها و شرایط به دست آورند. اما ظهور یک تکنولوژی جدید که به عنوان یک توالی RNA تک سلولی شناخته می شود، یک پنجره را به نحوه عملکرد مغز باز