سلول های حافظه موش در مکان شکل نمی گیرد بلکه در تجربه ایجاد می شود

سلول های حافظه موش در مکان شکل نمی گیرد بلکه در تجربه ایجاد می شود

منتشر شده توسط - آگوست 12, 2018

هنگامی که صحبت از حافظه می شود چیزی بیشتر از یک محل است. تحقیقات جدید نشان می دهد که مغز تمام خاطرات را در «سلول های موضعی» ذخیره نمی کند، نوع اصلی نورون در هیپوکامپ، ساختار حیاتی برای جهت یابی و حافظه است. در عوض، به نظر می رسد که خاطرات توسط یک زیر مجموعه