چرا خشونت و پرخاشگری خوب است؟

منتشر شده توسط - ژانویه 28, 2021

ماهیت آسیب زای خشونت و پرخاشگری چیست؟ خشونت و پرخاشگری به طور معمول باعث مشکل و دردسر می شود. این امر را افرادی که پرخاشگر هستند و افرادی که در معرض پرخاشگری قرار می گیرند بهتر درک می کنند. در حقیقت پرخاشگری هم به فرد پرخاشگر هم به فردی که مورد پرخاشگری قرار می گیرد