مطالعه ای درباره مهر و موم خز خواب، بینایی را برای عملکرد خواب REM ارائه می دهد

مطالعه ای درباره مهر و موم خز خواب، بینایی را برای عملکرد خواب REM ارائه می دهد

منتشر شده توسط - سپتامبر 15, 2018

همه پستانداران و پرندگان زمین دارای دو نوع خواب هستند: حرکت سریع چشم (REM) و غیر REM (همچنین به نام خواب آهسته). شواهد پیشین نشان داد که خواب REM  همراه با خوابیدن ، برای سلامتی جسمی و ذهنی و یادگیری ضروری است و فقدان آن حتی می تواند کشنده باشد. اما عملکرد اساسی خواب REM